neli_409

מי אתה שגריר איי הורדוס?

DJ הורדוס הוא לא DJ רגיל. מי שכנראה החל כמוזיקאי מחונן, הצליח להתמנות לאחרונה לשגריר איי הורדוס בישראל. אך מאז שתקלט במסיבת השגרירים האחרונה בתל אביב, נדמה שהפסיק לתקלט וכרגע הוא מקדיש את כולו למקצוע המשני שלו בשגרירות. בין מסיבה למשימה דיפלומטית הא הצליח גם לכבוש את לבבותיהם של קהל השגרירים של תל אביב, במסיבת הגיבוש האחרונה.